Category Archives: Incoterm

Điều kiện EXW Incoterms 2020 – Ex Works

exw incoterm 2020

Khái quát về điều kiện EXW Incoterms 2020 Quy tắc EXW Incoterms 2020 là điều kiện mà nghĩa vụ của người bán là ít nhất. Thường được sử dụng nếu người bán không có kinh nghiệm xuất khẩu hoặc không có khả năng làm thủ tục hải quan, vận tải, mua bảo hiểm,… Với điều […]

Điều kiện FCA Incoterms 2020

fca incoterms 2020

Khái quát về điều kiện FCA Incoterms 2020 FCA Incoterms 2020 là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải. Có nhiều báo cáo chỉ rằng FCA (Free Carrier) là quy tắc được sử dụng nhiều nhất trên thế giới với khoảng 40% các hợp đồng dẫn chứng quy tắc này. […]

Điều kiện FAS Incoterms 2020

fas incoterms 2020

Khái quát về điều kiện FAS Incoterms 2020 – Free Alongside Ship Với FAS Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến dọc mạn tàu chuyên chở mà người mua chỉ định. Điều này có nghĩa là người bán sẽ chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và chi phí […]

Điều kiện FOB Incoterms 2020

fob incoterms 2020

Khái quát về điều kiện FOB Incoterms 2020 – Free on Board Với FOB Incoterms 2020, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã nằm an toàn trên tàu, dưới sự định đoạt của người mua tại cảng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Rủi ro về việc […]

Điều kiện CIF Incoterms 2020

cif incoterms 2020

Khái quát về điều kiện CIF Incoterms 2020 – Cost, Insurance and Freight Với CIF Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở do người mua chỉ định tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc mua lại hàng […]

Điều kiện DPU Incoterms 2020

dpu incoterms 2020

Khái quát điều kiện DPU Incoterms 2020 – Delivery at Place Unloaded Với DPU Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải và được đặt dưới quyền định đoạt của người mua ở địa điểm đích nhắc đến trong hợp […]

Điều kiện CFR Incoterms 2020

cfr incoterms 2020

Khái quát về điều kiện CFR Incoterms 2020 — Cost and Freight Với CFR Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở do người mua chỉ định tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc mua lại hàng hóa đã […]

Điều kiện CPT Incoterms 2020

cpt incoterms 2020

Khái quát về điều kiện CPT Incoterms 2020 – Carriage paid to Với CPT Incoterms 2020, người bán có nghĩa vụ vận chuyển hàng giao cho người chuyên chở. Đây là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức. Bên bán sẽ chịu […]

Điều kiện DAP Incoterms 2020

dap incoterms 2020

Khái quát về điều kiện DAP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DAP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa và rủi ro sang cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, trên phương tiện vận tải đã ở địa điểm đích nhắc đến trong hợp […]

Điều kiện DDP Incoterms 2020

dpp incoterms 2020

Khái quát về điều kiện DDP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DDP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã được đưa tới địa điểm giao hàng đã quy định trong hợp đồng, dưới sự định đoạt của người mua, đã thông quan nhập khẩu, […]