Category Archives: Incoterm 2010

Tóm tắt Incoterm 2010 và so sánh với Incoterm 2000

incoterm 2010

Nguyên Nhân Ra Đời Của Incoterm 2010 – Những hạn chế ít được dùng trong các điều kiện Incoterms 2010. – Các doanh nghiệp chưa nắm chính xác về nghĩa vụ và các chi phí trong cách giải thích của Incoterms 2000 làm phát sinh các tranh chấp. Ví dụ : Hội Đồng Chủ Hàng […]

9 Tiêu chí lựa chọn điều kiện giao hàng (Incoterms)

incoterms

Trong Incoterms có các quy tắc để giải thích các điều kiện thương mại, việc lựa chọn điều kiện giao hàng nào trong từng trường hợp cụ thể cần được xem xét đến rất nhiều yếu tố nội tại và ngoại cảnh. Vậy khi lựa chọn điều kiện giao hàng, cần căn cứ vào những yếu […]

Nội dung Incoterm 2010

incoterms 2010

Nội dung Incoterm là nội dung quan trọng trong ngành xuất nhập khẩu, đó là tập hợp những quy định có tính nguyên tắc của việc giao nhận hàng hóa giữa các bên giao dịch về việc phân chia trách nhiệm, phân chia chi phí và di chuyển rủi ro trong quá trình giao nhận hàng […]

Nhớ nhanh 11 điều kiện Incoterm 2010 một cách đơn giản

Cách nhớ nhanh 11 điều kiện incoterm 2010

Điều kiện Incoterm 2010 (International Commercial Terms) là những điều kiện thương mại quốc tế. Incoterms ra đời năm 1936 nhằm giúp cho thương nhân và những bên có liên quan trên toàn cầu thuận lợi hơn khi đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế từ đó thúc đẩy thương mại trên toàn […]