Category Archives: fee and surcharge

Phí AFR là gì?

phi afr

Từ tháng 03/2014, để quản lý an toàn hàng hóa nhập khẩu vào Nhật Bản, các loại hàng hóa đưa vào Nhật Bản phải thực hiện khai phí hải quan theo chuẩn phí AFR (Japan Advance Filing Rules). Nhập khẩu hàng hóa vào Nhật Bản chịu sự kiểm soát chặt chẽ, và việc thực hiện […]

Phí AMS là gì? Mức thu phí AMS là bao nhiêu?

phi-ams

Phí AMS là gì? Phí AMS được viết tắt từ Automated Manifest System. Phí này được áp dụng cho tất cả hàng hóa nhập khẩu và chuyển tải tại Mỹ. Chính xác thì AMS là tên loại thủ tục mà hải quan Mỹ yêu cầu được khai báo. Còn phí AMS là do hãng tàu […]

Phí CIC là gì?

phi cic la gi

Phí CIC là gì? Phí CIC được viết tắt từ Container Imbalance Charge hay Equipment Surcharge. Nó  là phí mất cân bằng container, đây là một loại phụ phí vận tải biển, do hãng tàu chợ thu nhằm mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng, từ nơi thừa container rỗng về nơi có nhu cầu conttainer rỗng […]

Các loại cước trong vận chuyển hàng không

cuoc van tai hang khong

Khi chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không, chúng ta phải trả cho người vận chuyển một khoản tiền gọi là cước vận tải hàng không. Cước vận tải hàng không được đưa ra dựa trên những cơ sở nhất định và bao gồm nhiều loại cước khác nhau. Khái niệm cước vận tải […]

19 loại phụ phí hãng tàu cơ bản

phu phi hang tau

Nhiều doanh nghiệp vẫn còn chưa nắm hết một số loại phụ phí hãng tàu khi xuất hoặc nhập khẩu một lô hàng, sau đây mình xin nói thêm rõ hơn về một số loại phụ phí mà hãng tàu hoặc forwarder thu khi bạn xuất nhập khẩu 1 lô hàng. Các loại phụ phí […]