Tag Archives: booking

Phân biệt hàng LCL và hàng Consol

Các phân biệt hàng LCL và hàng Consol Trên thực tế không phải tất cả các hàng đều được đóng đủ một container hàng. Đối với một số trường hợp nhu cầu vận chuyển hàng ít, có thể là một vài khối, tấn hay vài kiện hàng. Hàng này thường được gom để đóng thành […]