Tag Archives: new

Xuất nhập khẩu tiểu ngạch và chính ngạch là gì?

xuat khau tieu ngach

Có lẽ nhiều người từ xưa tới nay vẫn có quan niệm xuất nhập khẩu tiểu ngạch là không chính thống, luồn lách thủ tục xuất nhập khẩu còn xuất nhập khẩu chính ngạch là chính thức, làm các thủ tục hải quan đầy đủ tại cảng, sân bay. Đó chỉ là một trong rất nhiều quan niệm […]